Algemene voorwaarden

 

1. Prijzen

HaccpArtikelen.nl is een webshop waaraan uitgebreide zorg is en wordt besteed. Alle in deze webshop vermelde informatie is dan ook naar ons beste kunnen ingevuld. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die u aantreft. Voor vragen over de webshop en de producten kunt u ons bereiken via de contactpagina. De prijzen die genoemd worden op de website zijn alle exclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

 

2. Staffelkorting

Op een aantal van onze artikelen in de webshop is een staffelkorting van toepassing; deze korting is alleen zichtbaar voor geregistreerde bezoekers en wordt getoond zodra u zich heeft aangemeld. Mocht u zich nog niet geregistreerd hebben dan kan dit kosteloos. Voorts geldt de korting uitsluitend voor bestellingen die via de webshop geplaatst worden. De korting is dus niet van toepassing op bestellingen die geplaatst worden per e-mail, fax, post, inkooporder of fotokopie. 
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder verdere opgaaf van redenen staffelkortingen aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
 

3. Levering

Wat levertijd betreft kunnen we slechts een indicatie geven: de meeste bestellingen zullen binnen 10 werkdagen worden geleverd. De standaard verzend- en administratiekosten die wij in rekening brengen bedragen € 15,-. Wij behouden ons het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, een ander verzendtarief te rekenen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de klant.

 

4. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Facturering geschiedt digitaal in de vorm van een PDF bestand, tenzij de klant bij een bestelling expliciet aangeeft ook een factuur per post wenst te ontvangen op een door de klant vermeld adres.

 

5. Kleine ordertoeslag

Voor sommige artikelen geldt een minimale bestelhoeveelheid. Daarnaast hanteren we een minimum totaalbedrag van € 85,- per bestelling (met uitzondering voor bestellingen van toebehoren), dit exclusief BTW en verzend- en administratiekosten.

Voor bestellingen onder de € 150,- (exclusief BTW en verzend- en administratiekosten) brengen wij een zogenaamde kleine ordertoeslag in rekening à € 12,50,- exclusief BTW.

 

6. Eigendom

HaccpArtikelen.nl behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

 

7. HACCP en Voedselveiligheid

Onze producten zijn alle speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen een HACCP programma. De artikelen zijn dan ook bedoeld om bij te dragen aan voedselveiligheid en bedrijfshygiëne. Als vanzelfsprekend is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de producten worden toegepast. Wij raden de klant aan om onze artikelen uitgebreid te testen alvorens deze grootschalig in te zetten in een productieomgeving. Detecteerbare artikelen dienen te allen tijde voorafgaand aan de ingebruikname getest te worden. Het kan namelijk voorkomen dat de (detectie)apparatuur van de klant kalibratie behoeft. 

 

8. Aansprakelijkheid

HaccpArtikelen.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade, die wordt ondervonden door of tijdens het gebruik van een van haar artikelen.

 

9. Klachtenregeling

Alle eventuele klachten of suggesties worden door ons zeer serieus genomen. Wij beseffen het belang van kwaliteitsproducten, zeker in de voedselindustrie. Op welke manier een klacht behandeld wordt, is afhankelijk van het type product. Wij garanderen u dat we op dit gebied nog nooit ontevreden klanten hebben gehad, en we blijven eraan werken om dit zo te houden !